Artiklar och länkar Lapacho Tabebuia impetiginosa är ett träd som  växer i Central- och Syd-amerika.  Det kan bli 30 meter högt och 2-3 meter i  diameter. Te från innerbarken används för  att behandla många åkommor och sjukdomar  runt om I världen.