Red Flower   Ett lättflytande liniment som går på djupet. Används mycket  på kliniken vid muskelsmärtor och stelhet för att nå in på djupet.